• _G7A8348
  • _G7A8267
  • _G7A8274

Rex has established an integrated business model, enabling us to offer comprehensive one-stop solutions that cover the precision component, injection mold and production, assembly, etc. Our manufacturing capabilities cover the entire production process, from tooling design and manufacturing, injection, surface treatment to finishing, package, enabling us to offer ready-to-use products and services to customers. In addition to commercial production, we also offer a comprehensive suite of services catering to customer needs, ranging from design optimization, rapid prototype in early product development stage, continuous research and development support, logistics and other supply chain support.

Մեր ծառայությունները

Մեր աշխատանքները

վերջին նախագծեր

Սա մաքրում ապրանքի նախագիծ է, որը վաճառում է Ճապոնիայում. Մենք տրամադրվել է նախագծման օպտիմալացման եւ, վերջապես, այս նախագիծը գալ շուկայում ցածր բյուջե.

Դիտել ավելին
WhatsApp Online Chat!